Terugkeervisum

 

Als u een verblijfsvergunning heeft, zodat u recht heeft om langer in Nederland te verblijven, kan er een moment komen dat u deze moet verlengen of wilt wijzigen. Als u een aanvraag heeft ingediend om verlenging of wijziging van uw verblijfsvergunning en er is nog geen beslissing, maar er is een dringende reden waarom u Nederland tijdelijk moet verlaten, denk bijvoorbeeld aan een studie, medische behandeling of familieomstandigheden, dan kunt u een terugkeervisum aanvragen.

 

Om een terugkeervisum aan te vragen moet u een afspraak maken met de IND (IND Loket). De afspraak kan telefonisch  (088 063 04 30) worden gemaakt. U moet dan uw geldige paspoort meenemen naar de afspraak en bewijzen waaruit de dringende reden blijkt.

 

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen samen met een ouder of wettelijk vertegenwoordiger een terugkeervisum aanvragen.