OVER ONS
Jelle Walther

Jelle Walther werkt sinds 2000 als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het (reguliere) vreemdelingenrecht, het strafrecht en mensenhandel.  Hij is betrokken geweest bij de oprichting van de Specialisten vereniging migratierecht advocaten (SVMA). Verder heeft hij gedoceerd bij oa. de OSR en HU.

 • Lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
 • Lid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
 • Lid van Stichting Opleidingen Strafrecht Advocatuur Midden-Nederland

walther@zumpolleadvocaten.nl

Jelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, jeugdstrafrecht, TBS, vreemdelingenstrafrecht, vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring en mensenhandel. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Hanno Bos

Hanno Bos werkt sinds 1990 als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Hij is zich gaan specialiseren in het asielrecht, het vreemdelingenrecht en mensenhandel. Handig daarbij is dat hij vijf talen spreekt, waaronder Portugees. Hij zet zich daarnaast in voor een betere kwaliteit van de rechtsbijstand aan vluchtelingen.

 • Lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
 • Lid van de Vereniging voor Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN)
 • Lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vluchtelingen (WRV)
 • Lid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) 
 • Bestuurslid European Democratic Lawyers (AED)
 • Peer reveiwer asiel- en vluchtelingenrecht  Orde van Advocaten
 • Lid Commissie Intercollegiale Toetsing Aanmeldcentrum Schiphol
 • Lid Migration Committee Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Hanno heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: asiel- en vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring en mensenhandel. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.