Visum kort verblijf

 

 

Met een visum (kort verblijf) kunt u maximaal drie maanden in Nederland verblijven.

 

Met een visum mag u gedurende de toegestane periode behalve Nederland, ook de andere Schengenlanden bezoeken. Dit visum heeft u nodig voor familiebezoek, voor zaken of als u in Nederland een familielid wilt bezoeken.

 

Niet iedereen is visumplichtig. Of u een visum nodig heeft, hangt af van uw nationaliteit.

 

Als u visumplichtig bent dan moet u het visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Voor meer informatie waar u de aanvraag moet indienen, kunt u het beste contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

De visum aanvraag dient u meestal in bij een extern bureau zoals VFS Global of TLS Contact. Op de website van de Nederlandse ambassade in het land van herkomst kunt u meer informatie vinden over de aanvraagprocedure. U moet altijd naar een ambassade om een geldig paspoort te laten zien en een pasfoto en biometrische gegevens af te geven. Vingerafdrukken worden afgenomen ook als in eerste instantie gebruik is gemaakt van een elektronische aanvraag, tenzij deze bij een eerdere aanvraag al zijn afgegeven.

 

Een aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan zes maanden voor de aanvang van het bezoek aan Nederland.

 

Voordat u een visum aanvraagt, is het noodzakelijk dat u informatie aan de ambassade verstrekt en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Indien u niet aan de voorwaarden voldoet of onvoldoende informatie verstrekt, dan kan de aanvraag worden afgewezen.

 

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw paspoort (reisdocument) moet geldig zijn. Op het moment van de aanvraag moet het paspoort drie maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode. Daarnaast mag het paspoort niet ouder zijn dan tien jaar. 
 • U mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden. Bij het openbare orde criterium speelt onder meer een rol of u eerder bent veroordeeld voor of wordt verdacht van het begaan van een strafbaar feit.
 • U heeft een verblijfsdoel in Nederland en kunt dat aantonen. Gedacht kan worden aan:
 1.  bewijs van gemaakte afspraken (brieven, uitnodigingen van een trouwerij, begrafenis, evenement);
 2. bewijs van betalingen voor evenementen of toeristische activiteiten;
 3. een reservering voor een hotel of andere accommodaties;
 4. bewijs van onderhouden contact;
 5. kopieën van contactwisseling tussen aanvrager en contact in Nederland waaruit het doel van de aanvraag blijkt;
 6. verklaring van een naaste;
 7. kopieën van bankafschriften bij gevallen van geldoverdracht;
 8. bewijsstukken van eerdere ontmoetingen.
 • Wanneer u bij vrienden of familie gaat logeren kan de betreffende Nederlandse gemeente een gelegaliseerd bewijs van particuliere logiesverstrekking, een garantverklaring, afgeven. 
 • U heeft voldoende middelen van bestaan. U beschikt over minimaal € 55,- per dag voor de duur van het verblijf in Nederland. Als u zelf onvoldoende middelen van bestaan heeft, dan moet iemand in Nederland garant voor u staan. Dit kan de persoon zijn die u gaat bezoeken (de referent) of een andere persoon. De garantsteller moet voldoende middelen van bestaan hebben. Zijn inkomen moet op het moment van de aanvraag in beginsel nog minimaal twaalf  maanden beschikbaar zijn. De garant moet een garantverklaring invullen en ondertekenen en inkomensbewijzen bijvoegen 
 • U heeft een (medische) reisverzekering die is afgesloten op uw naam. De verzekering kunt u in uw land van herkomst of in een ander land afsluiten. De verzekering heeft een dekking van minimaal € 30.000,- voor medische kosten en moet voor het hele Schengengebied gelden.
 • Er zijn voor u aantoonbaar voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf (geen vestigingsgevaar). U heeft sociale en economische banden met het land van herkomst, waardoor terugkeren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat u daar werkt, kinderen of een eigen huis heeft. De bewijsstukken die ter onderbouwing overlegd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:
 1. bewijsstukken waaruit blijkt dat u in het land van herkomst werkt;
 2. bewijsstukken van naaste familiebanden die afhankelijk zijn van u en waarom;
 3. bewijs van inschrijving van een school van schoolgaande kinderen;
 4. bewijs van eigendom van woning of ander onroerend goed.

 

Aan het aanvragen van een visum (voor kort verblijf of luchthaventransitvisum) zijn kosten verbonden. Voor kinderen tussen 0 en 12 jaar gelden afwijkende, lagere tarieven. 

 

Uw aanvraag om een visum moet binnen vijftien kalenderdagen worden afgehandeld. Deze periode kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd tot 45 dagen. Houdt hier rekening mee en vraag een visum op tijd aan.