Visumgeweigerd

Een visum is een grensoverschrijdingsdocument, dat de gelegenheid verschaft om gedurende een bepaalde periode in een ander land te verblijven, in de vorm van een stempel of sticker in uw paspoort. Het visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar is tegen uw binnenkomst. Of u een visum nodig heeft en zo ja welke, is afhankelijk van uw land van herkomst en uw reden van verblijf in Nederland. Een visum is dus geen verblijfsvergunning maar enkel een document dat u recht geeft Nederland binnen te reizen.

Of het voor u noodzakelijk is om een visum aan te vragen voordat u Nederland in reist, kunt u vinden op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er zijn vier soorten visa:

Het transfervisum

Wanneer u op doorreis naar een ander land een tussenstop moet maken op een Nederlandse luchthaven, heeft u een luchthaventransfervisum nodig. Hiermee mag u alleen overstappen naar een ander vliegtuig en mag u de luchthaven niet verlaten.

Bent u van een transfer-visumplichtige nationaliteit?

Het visum voor kort verblijf

Bent u visumplichtig en wilt u in Nederland verblijven voor ten hoogte negentig dagen (bijvoorbeeld voor vakantie, vrienden – of familiebezoek of deelname aan een sportevenement)? Dan moet u in het bezit zijn van een visum voor kort verblijf.

Sinds 1995 is er sprake van een Schengengebied van 26 landen, waaronder Nederland. Deze landen hebben afgesproken dat het visum voor een van deze landen ook geldig is voor de overige Schengenstaten. Als u een visum voor kort verblijf heeft voor Nederland, kunt u vrij reizen naar de overige Schengenlanden. Daarom wordt dit visum ook wel het Schengenvisum genoemd.

De machtiging tot voorlopig verblijf (lang verblijf)

Als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, moet u afhankelijk van uw nationaliteit een visum voor lang verblijf aanvragen; de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). De onderdanen van de in de link genoemde landen zijn niet mvv plichtig en de overige wel.

Het visum voor terugkeer

Wanneer u een visumplichtige vreemdeling bent, is het u toegestaan om in Nederland te verblijven terwijl u in afwachting bent van een definitieve beslissing op uw aanvraag van een verblijfsvergunning. Deze beslissing kan enige tijd in beslag nemen. Wanneer u binnen deze periode een dringende reis naar het buitenland moet maken, heeft u weer een visum nodig om terug te kunnen keren naar Nederland. Dit is het visum voor terugkeer.