Visum geweigerd, wat te doen?

 

Bezwaar

Tegen een afwijzing op uw visumaanvraag kan, binnen vier weken na bekendmaking, een bezwaarschrift worden ingediend bij de Visadienst van de IND.

 

LET OP, u kunt niet in Nederland bezwaar maken als het visum namens Nederland door een andere Europese ambassade is geweigerd. U moet dan procederen in het land, dat namens Nederland de visumaanvraag heeft afgehandeld.

 

De IND moet binnen twaalf weken op het bezwaarschrift beslissen. Die termijn begint op de laatste dag waarop een bezwaarschrift  kan worden ingediend.

 

In bezwaar moeten alle relevante argumenten en noodzakelijke documenten worden ingebracht. De ervaring leert dat dan in bezwaar de grootste kans op succes wordt geboekt.

 

Beroep

Indien de IND uw bezwaarschrift onverhoopt ongegrond verklaard, kunt u binnen vier weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank (sector bestuursrecht, vreemdelingenkamer). U zult in beroep kosten in de vorm van griffiegeld moeten betalen. 

 

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het is wel gewenst om een gespecialiseerde rechtsbijstandverlener in te schakelen. Nieuwe argumenten, die niet eerder in bezwaar zijn genoemd, mogen niet worden meegewogen door de rechter.

 

Binnen enkele maanden zal de rechtbank het beroepschrift op een zitting behandelen. De referent of zijn advocaat kan dan tijdens de zitting het beroepschrift nader toelichten. Na de zitting zal de rechtbank in beginsel binnen zes weken uitspraak doen. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open.

 

Het terugkeervisum geweigerd

In de praktijk wordt een terugkeervisum meestal mondeling afgewezen. Tegen de mondelinge afwijzing staat geen bestuursrechtelijk rechtsmiddel open.