Verblijfsvergunning geweigerd, wat te doen?

 

Mocht uw aanvraag om een verblijfsvergunning worden afgewezen, dan kunt u bezwaar instellen bij de IND. In het algemeen is de bezwaartermijn vier weken. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep bij de rechtbank. In sommige gevallen, mag u de behandeling van het bezwaarschrift of het beroepschrift niet in Nederland afwachten en moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Als u op tijd een voorlopige voorziening aanvraagt, mag u in beginsel de bezwaar- of beroepsprocedure in Nederland afwachten. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als u mvv plichtig bent en toch in Nederland een verblijfsvergunning heeft aangevraagd) moet u al binnen 24 uur een voorlopige voorziening aanvragen. Het is daarom belangrijk, dat u op tijd contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat.