Verblijfsvergunning

 

Als u als vreemdeling geen mvv nodig heeft en in Nederland een verblijfsvergunning wilt aanvragen bij een familielid, dan kunt dit formulier gebruiken. 

 

Niet EU-onderdaan met Nederlands kind

 

In sommige gevallen heeft u geen mvv nodig, indien u als niet EU-onderdaan een Nederlands minderjarig kind heeft en verzorgt. Dit vloeit voort uit het arrest Chavez‑Vlichez van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 mei 2017.  

 

U moet dan wel met bewijzen aantonen, dat u uw kind daadwerkelijk verzorgt en er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen u en uw kind.

 

Indien u reeds in Nederland woont, dan kunt u bij de IND een aanvraag toetsing aan het EU-recht indienen. 

 

Voordat u deze aanvraag indient is het aan te raden om eerst advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocaat of het Juridisch Loket. Een advocaat kan u helpen met verzamelen van relevante bewijzen en indienen van de aanvraag.