Faciliterend visum

 

Als u nog niet in Nederland woont, maar recht op verblijf heeft krachtens het EU‑recht, dan kunt u in sommige gevallen een faciliterend visum aanvragen. Bijvoorbeeld als u de verzorgende ouder bent van een Nederlands kind. Dat is het gevolg van het arrest Chavez‑Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 mei 2017. Het faciliterend visum is (ook) een Schengenvisum (type C). Het is een bijzondere vorm van een visum kort verblijf, dat lang verblijf praktisch mogelijk maakt. De aanvraagprocedure verloopt op dezelfde manier als bij een toeristenvisum. 

Op de website van VFS Global is een checklist beschikbaar voor ouders van Nederlandse minderjarige kinderen. https://www.netherlandsworldwide.nl/binaries/content/assets/pdfs-engels/checklist-visa-parents-dutch-minor-28-12-2022.pdf/. Bij de digitale aanvraag wordt het faciliterend visum niet als aparte categorie genoemd . Daarom kan er bij de aanvraag van een faciliterend visum behoefte bestaan aan rechtsbijstand.