MVV geweigerd, wat te doen?

 

Bezwaar

Tegen een afwijzing kunt u in bezwaar gaan bij de IND. U moet binnen vier weken in bezwaar. Als u dat niet tijdig doet, kunt u niets meer aan de afwijzing doen.

 

De IND moet in de meeste gevallen binnen 19 weken op het bezwaarschrift beslissen. Deze beslistermijn kan met zes weken worden verlengd. De beslistermijn begint op de dag na de laatste dag waarop u een bezwaarschrift kunt indienen.

 

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt, kan het gebeuren dat de IND uw bezwaarschrift ongegrond verklaart. Dit betekent dat uw bezwaarschrift is afgewezen. U krijgt een beschikking op het bezwaar van de IND. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u beroep instellen bij de Nederlandse rechtbank.

 

U zult dan kosten in de vorm van griffiegeld moeten betalen.

 

Binnen enkele maanden zal de rechtbank het beroepschrift op een zitting behandelen. De referent kan dan tijdens de zitting het beroepschrift nader toelichten. Na de zitting zal de rechtbank in beginsel binnen zes weken uitspraak doen. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open.