Visumgeweigerd

Deze website bevat informatie voor migranten en Nederlanders over het verkrijgen van kort en lang verblijf in Nederland. In veel gevallen dient u in het bezit te zijn van een visum voordat u op rechtmatige wijze toegang tot Nederland kan verkrijgen.

Teneinde te voorkomen, dat een aanvraag om een visum of verblijfsvergunning wordt afgewezen, kan het gewenst zijn om vooraf advies in te winnen bij een rechtshulpverlener ; het Juridisch Loket of een gespecialiseerde advocaat. Ook als de aanvraag is afgewezen, kunt u een rechtshulpverlener inschakelen. In sommige gevallen is het mogelijk om een door de overheid gefinancierde advocaat te verkrijgen.

Visum

Om in Nederland rechtmatig te kunnen verblijven is in veel gevallen een visum nodig.

Een visum is een grensoverschrijdingsdocument, dat de gelegenheid verschaft om gedurende een bepaalde periode in een ander land te verblijven, in de vorm van een stempel of sticker in uw paspoort. Het visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar is tegen uw binnenkomst. Of u een visum nodig heeft en zo ja welke, is afhankelijk van uw nationaliteit en uw reden van verblijf in Nederland. Een visum is dus geen verblijfsvergunning, maar enkel een aanvullend document dat u het recht geeft om Nederland in te reizen.

Kort of lang verblijf

Onderscheid moet worden gemaakt of u voor korte (korter dan 3 maanden) of voor langere duur (langer dan 3 maanden) naar Nederland komt. Als u voor kort verblijf naar Nederland wil komen, moet u als u visumplichtig bent een (Schengen)visum bezitten. Als u voor lang verblijf naar Nederland wil komen, moet u indien u mvv plichtig bent, een mvv hebben. In bijzondere gevallen kunt u een faciliterend visum verkrijgen, indien u naar wil komen voor lang verblijf en een Nederlands kind heeft. Dit is het gevolg van het arrest Chavez-Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 mei 2017

Er zijn vier soorten visa:

  • Het A-visum: dit is een transitvisum voor transfers op een luchthaven
  • Het C-visum: dit is een toeristenvisum voor maximaal drie maanden
  • Het D-visum: dit is een visum voor lang verblijf of machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
  • Het visum voor terugkeer

Het luchthaventransitvisum

Het luchthaventransit visum wordt ook wel transitvisum genoemd. Als u in het bezit bent van een luchthaventransitvisum, mag u op een Nederlands vliegveld overstappen naar een bestemming buiten het Schengengebied. Het visum geeft dus geen toegang tot Nederland of een ander Schengenland. U mag het vliegveld niet verlaten.

Of u een transitvisum nodig heeft hangt voornamelijk af van uw nationaliteit

Het visum voor kort verblijf

Bent u visumplichtig en wilt u in Nederland verblijven voor ten hoogste negentig dagen (bijvoorbeeld voor vakantie, vrienden – of familiebezoek of deelname aan een sportevenement)? Dan moet u afhankelijk van uw nationaliteit in het bezit zijn van een visum .

Het visum wordt ook wel Schengenvisum genoemd, omdat het visum het recht geeft om gedurende de toegestane periode behalve Nederland, ook de andere Schengenlanden te bezoeken. 

Faciliterend visum

Indien u nog niet in Nederland woont, maar recht op verblijf heeft krachtens het EU recht, dan kunt u in sommige gevallen een faciliterend visum aanvragen. U beoogt dan langer dan drie maanden in Nederland te gaan verblijven, maar vraagt een visum voor kort verblijf aan. Het faciliterend visum is (ook) een Schengenvisum (type C).

De machtiging tot voorlopig verblijf (lang verblijf)

Als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, moet u afhankelijk van uw nationaliteit een visum voor lang verblijf aanvragen; de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).

Vrijstelling mvv

U heeft een van de onderstaande nationaliteiten:

Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten of Zuid-Korea.

U bent een familielid of inwoner van een EU-lidstaat, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Het terugkeervisum

Wanneer u als visumplichtige vreemdeling in Nederland verblijft in afwachting bent van een aanvraag , bezwaar of beroepsprocedure, dan mag u niet zonder meer terug reizen naar Nederland in geval van tijdelijk vertrek naar het buitenland.

Als u een dringende reis naar het buitenland moet maken, heeft u een visum nodig om terug te kunnen keren naar Nederland. Dit is het terugkeervisum.

Als u een dringende reis naar het buitenland moet maken, heeft u een visum nodig om terug te kunnen keren naar Nederland. Dit is het terugkeervisum.