MVV

 

Een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) is een visum waarmee u voor lang verblijf (langer dan drie maanden) naar Nederland kunt komen.

 

Als u mvv-plichtig bent en u wenst voor een periode langer dan drie maanden naar Nederland te komen, dan moet u een mvv aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van uw nationaliteit of waar u bestendig verblijf heeft. De verblijfgever in Nederland of referent kan ook een mvv aanvraag indienen bij de IND . In het laatste geval moet u een aanvraagformulier invullen en met bijlagen verzenden aan de IND. 

 

Lang niet iedereen is mvv-plichtig. In de volgende gevallen bent u niet mvv-plichtig:

  • U bent onderdaan van een de volgende landen: Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten of Zuid-Korea.
  • U bent een familielid of inwoner van een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Als u in aanmerking komt voor een faciliterend visum.

 

Soms is vrijstelling van het mvv vereiste mogelijk. Bijvoorbeeld als u ernstig ziek bent en niet kunt reizen of als u tijdig een verlenging of wijziging van uw verblijfsvergunning aanvraagt.

 

Ook kunt u in een zeer bijzondere gevallen een beroep doen op de hardheidsclausule. Het is aan te raden om eerst advies in te winnen bij het Juridisch Loket of een gespecialiseerde advocaat, voordat u een zo’n aanvraag indient. Als u mvv-plichtig bent en uw beroep op een vrijstellingsgrond niet slaagt, kan uw aanvraag direct afgewezen worden en kan aan u een inreisverbod worden opgelegd.

 

Voordat u een mvv aanvraagt, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast de algemeen geldende voorwaarden, zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen afhankelijk van het doel van uw komst naar Nederland: werk, studie, gezinsvorming, etc.

 

De aanvraag om afgifte van een mvv wordt getoetst aan de voorwaarden die worden gesteld met het oog op het verlenen van een verblijfsvergunning in Nederland. Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet, zal deze worden afgewezen.

 

Voor het verstrekken van een mvv gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • U bezit een geldig paspoort.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde, openbare rust of nationale veiligheid.
  • U of uw verblijfgever beschikt over voldoende middelen van bestaan, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid.
  • U bent bereid om mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose.
  • U heeft een ziektekostenverzekering afgesloten die dekking in Nederland geeft.
  • U bent geslaagd voor het basisexamen inburgering of u bent hiervan vrijgesteld of ontheven.

 

Tevens moet u voldoen aan de voorwaarden die behoren bij het doel waarvoor u naar Nederland komt, deze voorwaarden kunt u vinden op de website van de IND en worden ook vermeld in het aanvraagformulier. Hieronder treft de formulieren voor de aanvraag voor familie en gezin aan.

 

Voor het indienen van een aanvraag voor een mvv worden door de IND kosten (leges) in rekening gebracht. De hoogte van het legesbedrag hangt af van het verblijfsdoel. Houdt er rekening mee dat u deze kosten ook kwijt bent als uw aanvraag wordt afgewezen.

 

In de meeste gevallen geldt ten aanzien van mvv aanvragen een beslistermijn van 90 dagen. 

 

Indien u als referent een mvv aanvraag heeft ingediend, bent u verplicht om de IND op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in uw situatie (bijvoorbeeld over een wijziging van uw inkomen). Ook heeft een referent de plicht om gegevens over de vreemdelingen enige tijd te bewaren

 

Bij schending van deze plichten kan een waarschuwing of zelfs een bestuurlijke boete worden opgelegd (€ 3.000,‑ bij een zakelijke of erkende referent en € 1.500,‑ bij een niet erkende referent of aan de vreemdeling).