Visum kort verblijf

Niet visumplichtige vreemdelingen

Van kort verblijf is sprake, indien het verblijf niet langer dan 90 dagen duurt. Als u niet visumplichtig bent, mag u dus gedurende maximaal 90 dagen in Nederland en de andere Schengenlanden verblijven, indien u een geldig paspoort bezit, beschikt over voldoende bestaansmiddelen en geen gevaar oplevert voor de openbare orde. Ook als u een geldige verblijfsvergunning in een andere Schengenlidstaat heeft, mag u zonder visum gedurende maximaal 90 dagen in de overige Schengenlanden verblijven.

Het visum voor kort verblijf aanvragen

Als u visumplichtig bent dan moet u het visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont (als Nederland uw hoofddoel is). U moet de aanvraag in persoon indienen. 

Voordat u een visum aanvraagt, is het noodzakelijk dat u informatie aan de ambassade verstrekt en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo niet dan kan de aanvraag worden afgewezen.

 • Uw paspoort (reisdocument) moet geldig zijn. Op het moment van de aanvraag moet het paspoort 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode. Daarnaast mag het paspoort niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • U mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden. Bij het openbare orde criterium speelt onder meer een rol of u eerder bent veroordeeld voor of wordt verdacht van het begaan van een strafbaar feit.
 • U heeft een verblijfsdoel in Nederland en kunt dat aantonen. Gedacht kan worden aan;

Bewijs van gemaakte afspraken (brieven, uitnodigingen van een trouwerij, begrafenis, evenement);

Bewijs van betalingen voor evenementen of toeristische activiteiten;

Een reservering voor een hotel of andere accommodaties;

Bewijs van onderhouden contact;

Kopieën van contactwisseling tussen u en uw bezoeker waar het doel uit blijkt;

Verklaring van een naaste;

Kopieën van bankafschriften bij gevallen van geldoverdracht;

Bewijsstukken van eerdere ontmoetingen;

Wanneer u bij vrienden of familie gaat logeren kan de betreffende Nederlandse gemeente een gelegaliseerd bewijs van particuliere logiesverstrekking en garantverklaring afgeven.

 • U heeft voldoende middelen van bestaan. U beschikt over minimaal € 34,- per dag voor de duur van het verblijf in Nederland;
  • Indien u zelf onvoldoende middelen van bestaan heeft, dan dient iemand in Nederland garant te staan voor u. Dit kan de persoon zijn die gaat bezoeken (de referent ) of een andere persoon. De garantsteller moet voldoende middelen van bestaan hebben. Zijn inkomen moet op het moment van de aanvraag in beginsel nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn. De garant moet een garantverklaring invullen en ondertekenen en inkomensbewijzen bijvoegen 
 • U hebt een (medische) reisverzekering die is afgesloten op uw naam. De verzekering kunt u in uw land van herkomst of in een ander land afsluiten. De verzekering heeft een dekking van minimaal €30.000 voor medische kosten en moet voor het hele Schengebied gelden.

Er zijn voor u aantoonbaar voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf (geen vestigingsgevaar).  U heeft sociale en economische banden met het land van herkomst, waardoor terugkeren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat u daar werkt, kinderen of een eigen huis hebt. De bewijsstukken die ter onderbouwing overlegd kunnen worden, zijn:

 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u in het land van herkomst werkt;
 • Bewijsstukken van naaste familiebanden die afhankelijk zijn van u en waarom;
 • Bewijs van inschrijving van een school van schoolgaande kinderen;
 • Bewijs van eigendom van woning of ander onroerend goed

 

Aan het aanvragen van een visum (voor kort verblijf of luchthaventransitvisum) zijn kosten verbonden.Voor kinderen tussen 0 en 12 jaar gelden afwijkende, lagere tarieven.

Uw aanvraag om een visum moet binnen vijftien kalenderdagen worden afgehandeld. Deze periode kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd tot dertig of zestig dagen. Houdt hier rekening mee en vraag een visum op tijd aan