Het terugkeervisum aanvragen

In welke gevallen kan dat?

U kunt een terugkeervisum aanvragen als u een aanvraag hebt ingediend om verlenging of wijziging van uw verblijfsvergunning. Of als u wacht op een nieuw verblijfsdocument, omdat het oude document is verloren, gestolen of beschadigd of onjuiste informatie bevat.

Dringende redenen

In sommige gevallen kunt u alleen een terugkeervisum verkrijgen als er sprake is van een dringende reden. Bijvoorbeeld als u voor het eerst een verblijfsvergunning heeft aangevraagd, er nog geen beslissing is genomen en geen mvv nodig is. Een ander voorbeeld is als uw aanvraag om een verblijfsvergunning is afgewezen, u bezwaar of beroep heeft ingediend en u een mvv hoeft te hebben. Een dringende reden wordt aangenomen, indien een naast familielid ernstig ziek is of is overleden. Ook kan een dringende reden zich voordoen, indien u een medische behandeling moet onderdaan of een zakenreis moet ondernemen.

Een terugkeervisum kan alleen worden aangevraagd, indien u een afspraak maakt met de IND (IND Loket). De afspraak kan telefonisch of online worden gemaakt. U moet dan uw geldige paspoort meenemen en bewijzen waaruit de dringende reden blijkt. het IND-loket. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen samen met een ouder of wettelijk vertegenwoordiger een terugkeervisum aanvragen