Faciliterend visum

Indien u nog niet in Nederland woont, maar recht op verblijf heeft krachtens het EU recht, dan kunt u een faciliterend visum aanvragen. Rechthebbenden hebben dan recht op verblijf in Nederland zonder dat zij een mvv nodig hebben Dit recht kan echter zonder visum soms niet gerealiseerd worden als het gaat om iemand die buiten de EU verblijft en niet de nationaliteit heeft van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland (visumplichtig is). Als familielid van een Nederlands kind of van een burger van een andere EU-lidstaat is het soms feitelijk niet mogelijk om zonder visum naar Nederland te reizen om het recht op verblijf te doen gelden. In dergelijke gevallen kan een faciliterend visum worden aangevraagd. Het faciliterend visum is een Schengenvisum (type C).

De aanvraag

De procedure is gelijk aan die ten aanzien van een (Schengen) visum voor kort verblijf ook al gaat het hier om lang verblijf. De meeste ambassades hebben deze procedure uitbesteed aan een extern bedrijf. Lever alle informatie aan die ook nodig is voor een aanvraag ‘toetsing aan het EU recht’ en maak duidelijk dat het niet om een aanvraag om een aanvraag om een kort verblijf visum gaat. 

U moet de familierelatie aan tonen.

Bent u een ouder van een minderjarig Nederlands kind? Dan moet u dat aantonen:

  • De geboorteakte van het kind;
  • Een huwelijksakte of akte van erkenning;
  • Een BRP-uittreksel waarop het huwelijk en de kinderen genoteerd staan.

Als het Nederlandse kind bij u in het buitenland verblijft, zal eerder aangenomen worden, dat het kind van u afhankelijk is.

Als u een echtgeno(o)t(e), partner, het minderjarig kind of de ouder van een EU/EER-burger of Zwitser bent, kunt u in aanmerking komen voor deze procedure een om een facilitair visum vragen   De voorwaarden die van toepassing zijn op deze aanvragen zijn:

  1. U bent in het bezit van een geldig reisdocument;
  2. Er is geen bezwaar voor de komst van de vreemdeling op grond van openbare orde van zowel Nederland als een ander land dat behoort tot de Europese Unie
  3. Uw familielid in Nederland heeft minimaal drie maanden in een andere lidstaat heeft verbleven dan de lidstaat waarvan hij/zij de nationaliteit bezit.
  4. Uw familielid werkt minimaal 40% van de volledige arbeidstijd, heeft een inkomen die minimaal 50% van de bijstandsnorm is of heeft voldoende middelen van bestaan om het familie- of gezinslid te kunnen onderhouden.

Ongehuwde partners moeten een “relatieverklaring partner EU-burger” inleveren met aanvullende bewijsstukken die aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie .

Wilt u verblijf als ouder bij EU/EER-onderdaan of Zwitser dan moet u bewijsstukken geven die aantonen dat het familielid u steun gaf in het land van herkomst en dat u (financieel) afhankelijk bent van uw familielid.